PONÚKANÉ SLUŽBY

Ak sa rozhodnete pre našu spoločnosť, ponúkame Vám sledovanie stavu účtovníctva Vašej firmy z pohodlia vašej kancelárie, alebo odkiaľkoľvek, kde je prístup na internet. Nemusíte si zakupovať drahý software na vystavovanie faktúr a vedenie skladového hospodárstva, mi Vám zapožičiame náš. Taktiež si môžete pomocou nášho účtovného systému vytvárať vyšlé faktúry pre odberateľov, Sledovať neuhradené faktúry prípadne viesť skladové hospodárstvo a to všetko IBA U NÁS!

kontrola

 

Účtovníctvo:

 • podvojné účtovníctvo
 • jednoduché účtovníctvo
 • mzdové účtovníctvo a personalistika
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • skladová evidencia
 • evidencia majetku

 

Dane:

 • DPH
 • spotrebné dane
 • vypracovanie daní z príjmov
 • daň z motorového vozidla
 • daň z nehnuteľností
 • vytváranie podnikateľských zámerov na DPH
 • vytváranie podnikateľských zámerov na žiadanie dotácie pre SZČO.

 

Výkazy:

 • reporting
 • výkazy ziskov a strát
 • výkaz majetku
 • súvaha
 • prehľady
 • hlásenia
 • oznamovacia povinnosť intrastat
 • devízová ohlasovacia povinnosť
 • hlásenia pre štatistický úrad

 

Poradenstvo:

 • účtovné ekonomické vypracovanie interných smerníc
 • sprostredkovanie Auditu
 • daňové poradenstvo
 • sprostredkovanie právneho poradenstva

 

Zakladanie právnych subjektov:

 • s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)
 • n.o. (nezisková organizácia)
 • a.s. (akciová spoločnosť)
 • o.z. (organizačná zložka)

 

Kontrola:

 • kontrola správnosti zaúčtovania dokladov
 • kontrola daňových priznaní
 • kontrola výkazov

 

Komunikácia s inštitúciami:

 • Daňový úrad
 • Sociálna poisťovňa
 • Zdravotné poisťovne
 • Živnostenský úrad
 • Obchodný register
 • Úrad práce
 • Inšpektorát práce

Otváracie hodiny

pondelok
08:00 - 15:00
utorok
08:00 - 15:00
streda
08:00 - 15:00
štvrtok
08:00 - 15:00
piatok
08:00 - 15:00
sobota
Telefonický dohovor
nedeľa
Telefonický dohovor
Full Review William Hill www.wbetting.co.uk